Tine Fenger Consult

Medlem af www.kirkekonsulenter.dk

Gennem mit mangeårige virke i folkekirken i både land- og bysogne og min nuværende funktion af personaleleder som rektor for Vestervig Kirkemusikskole har jeg opnået erfaringer med kirkemusikalsk arbejde fra ”begge sider af bordet” – erfaringer, der er suppleret med teori gennem en ”Diplom i ledelse” 2019 fra Copenhagen Business Academy. 

Gennem mange års bestyrelsesarbejde har jeg arbejdet sammen med foreninger og frivillige omkring kulturelle arrangementer i både kirkelige og verdslige sammenhænge. Jeg har fyldig kontakt til alle kirkemusikkens interessenter og var i 2017 projektleder for kirkemusikskolernes visions- og strategiarbejde. 

Jeg har derfor specialiseret mig i udviklingen af de kirkemusikalske aktiviteter og løsningen af de udfordringer, som følger heraf inden for personale, ledelse og samarbejde. Jeg tilbyder:

Foredrag: Kirkemusikken i dag – status og muligheder

Med udgangspunkt i seneste analyser af folkekirkens aktuelle musikliv gives en præsentation af de kirkemusikalske opgaver med diskussion af deres potentiale for forkyndelsen og for sammenhængskraften mellem folk og kirke.

Hvordan sikres kvalitet, relevans og retning i det kirkemusikalske arbejde?  Varighed ca. 2,5 time – Pris: 5.-6.000 kr. excl. moms og rejseudgifter.

Inspirationsdag for menighedsråd og personale – evt samlet for hele provstiet.

Dagen indledes med en status over folkekirkens musikliv og en gennemgang af de kirkemusikalske opgaver  – muligheder og udfordringer. Hvordan sikres kvalitet, relevans og retning i arbejdet?

Deltagerne bliver aktiveret i en diskussion af værdier: Hvad vil vi med kirkemusikken – i gudstjenesten og i sognelivet generelt? Hvad er musikkens potentiale for forkyndelsen og for sammenhængskraften mellem folk og kirke? Hvordan spiller kirkemusikken sammen med folkekirkens syv pejlemærker?

Ud fra konkrete cases præsenteres konkrete faglige problemstillinger og løsningsmuligheder. Arrangementet kan med fordel afholdes provsti-vis. Et halvdags arrangement. Pris 7.-8.000 kr. excl. moms og rejseudgifter.

Målsætningsdag for menighedsråd og personale

Med udgangspunkt i det enkelte sogn lægges op til en værdidebat i forhold til kirkemusikken og en fælles vurdering af stedets muligheder og styrker. Hvordan sikres kvalitet, relevans og retning i arbejdet? 

Sammen skabes en vision for stedets kirkemusikalske liv, som hænger sammen med sognets øvrige mål og aktiviteter, og som både menighedsråd og personale føler ejerskab af. Efterfølgende formuleres mål og delmål for, hvordan visionen kan indfries over tid.

Hvad vil vi med kirkemusikken? Hvad er musikkens potentiale? Hvilke målgrupper skal nås? Hvad er kompetencebehovet? Hvad er den økonomiske ramme? Hvordan spiller menighedsråd, præst og de forskellige personalegrupper sammen omkring det kirkemusikalske arbejde? etc. etc.

Et heldags arrangement. Pris: 12.000 – 14.000 kr. excl. moms og rejseudgifter

Kontakt mig på 51647664 eller mail@tinefenger.dk for en samtale om netop jeres ønske.